Pagina's

zaterdag 18 maart 2017

Deze reis wordt de PvdA’ers aangeboden door voormalig PvdA-stemmers.

Er is geen mooier vermaak dan leedvermaak. Gut, gut, gut wat waren de 29 PvdA Kamerleden beteuterd toen ze in de nacht van 15 op 16 maart 2017 merkten dat ze werkloos waren geworden. En wat was de partijvoorzitter Hans Spekman tot tranen toe geroerd toen op sociale media een woede uitbarstte over hoe hij deze campagne in de soep heeft laten lopen. Het waren niet eens PvdA leden die dit zeiden, maar journalisten en andere buitenstaanders. De partij laat zich immers al jaren leiden door wat niet-leden krakelen. Naar wat de leden willen werd door het bestuur en de partijleiding niet meer geluisterd. Leden die voormalig leider Diederik Samsom opriepen zich in te zetten voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Een motie die tijdens een congres in Leeuwarden in overgrote meerderheid werd aangenomen, maar die Samsom als grof vuil in een hoek schopte. De VVD was immers bank kiezers kwijt te geraken aan de PVV en daarom moest tegen asielzoekers keihard worden opgetreden. Samsom ging mee in dit PVV verhaal.

De PvdA liet de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel letterlijk links liggen. Ze hadden geen oog voor de verzakkingen in door de gaswinning in Groningen. Ze lieten zich leiden door een alles bij elkaar liegende NAM, die durfde te roepen dat de boerderijen en huizen in die provincie waren verzakt door slecht onderhoud. De PvdA kreeg de loop van een pistool op zijn slaap gericht van de VVD. Onder diens leiding moest die verfoeide marktwerking in de zorg blijven bestaan, waardoor premies tegen en enkele ziekenhuizen eind november een opnamestop aankondigden omdat ze voor dat jaar door het door de zorgverzekeraar opgelegde budget heen waren.

De PvdA zou eens moeten gaan praten met de nabestaanden van Els Borst, die werd vermoord door een gestoorde gek die de diverse instanties op zijn blote knieën had gesmeekt te worden opgenomen. Bart van U. werd niet opgenomen omdat er moest worden bezuinigd. Gevolg: Bart van U. vermoordde niet alleen D66 politica Els Borst maar ook zijn bloedeigen zus.

Ga eens praten met de voormalig werknemers van V&D, die net als de medewerkers bij de Groningse aluminiumfabriek Aldel slachtoffer zijn geworden van Amerikaanse miljardairs die doodordinair de kas kwamen leegroven. Van dat geld lieten ze in de Verenigde Staten kasten van huizen bouwen op exotische plekken terwijl in Nederland vooral de 45-plussers nu nog steeds zonder baan zitten. Die rijkaards zijn vriendjes en geldschieters en dus stemmers van partijen zoals de VVD. Dus die wil de VVD niet tegen zich in het harnas jagen.

Ga eens praten met die meer dan 60.000 voormalige bankmedewerkers die de afgelopen 5 jaar de laan uit zijn gestuurd door hun werkgevers, nadat diezelfde banken in 2008 met 70 miljard euro aan Nederlands belastinggeld zijn gered. Ga een kijken hoe bankzaken nu worden geregeld door betalende klanten in de plaats van bankmedewerkers die een salaris horen te krijgen. En vergeet even dat de halve bancaire wereld in Nederland wordt opgevuld door voormalig CDA’ers en VVD’ers.

De PvdA zou eens langs moeten gaan bij al die verzorgingstehuizen die leeg zijn geruimd omdat ouderen per se langer thuis moeten blijven wonen. Ga eens praten met de dochters en zonen van die bejaarden zodat die de 29 werkloze PvdA Tweede Kamerleden kunnen vertellen dat ze bijna geen tijd meer voor zichzelf hebben. Dat ze hun baan of favoriete vrijetijdsbesteding hebben moeten opzeggen omdat het Kabinet Rutte II de zorg voor deze mensen heeft overgeheveld naar de gemeenten, die daarvoor ook nog eens de helft minder budget kregen.

De werkloze PvdA Kamerleden zouden eens moeten gaan kijken bij die talloze projecten waarvoor de PvdA sinds haar oprichting in 1868 pal voor stond, maar die tussen 2012 en 2017 gemakshalve even werden vergeten om de VVD niet voor het hoofd te storen. Ga eens kijken in achterstandsbuurten waar voornamelijk allochtonen… sorry… Nederlanders met een migratieachtergrond wonen. Ga eens kijken naar de verpaupering, naar de criminaliteit en naar de onrust en spanningen tussen inheemse blanke kaaskoppen en allochtonen. Ga eens praten met Turken en Marokkanen die geen baan krijgen omdat ze de verkeerde achternaam hebben. Dat is hun eigen schuld zegt de VVD. Iedereen wie wil werken kan werken en daarmee basta. De PvdA ging hierin mee.

Ga eens kijken op het ministerie van Algemene Zaken, gevestigd naast het Paleis Noordeinde in Den Haag. Daar liggen exact die bonnetjes waarvan Rutte zei geen weet te hebben gehad, terwijl hij al lang overal van wist. Maar omdat de verkiezingen eraan kwamen moest die schuld op Ard van der Steur worden afgewenteld, zodat Rutte met een schone lei aan de verkiezingen kon beginnen.

Ga eens kijken op de Florida Keys, in het zuidoosten van de Verenigde Staten. Daar staan joekels van landhuizen gebouwd met Nederlands pensioengeld. Daar wonen geen Nederlandse pensionado’s, maar de Amerikaanse bazen die Nederlandse pensioenfondsen op slinkse wijze hebben leeggeroofd omdat dankzij de VVD er nauwelijks nog overheidscontrole is op wat deze raven mee pikken.

Ga eens kijken in Somalieland, in het noordwesten van Ethiopië. Het heeft daar meer dan een jaar niet geregend vanwege klimaatverandering. Mens en die komen daar letterlijk om van de honger omdat de Westerse wereld haar levensstandaard niet wil aanpassen. Omdat de VVD nou eenmaal niet geloofd dat die klimaatverandering komt door die auto’s die op de snelweg plotseling 130 mogen rijden.

De 29 PvdA’ers die nu werkloos zijn geworden wacht een riante wachtgeldregeling. Hun voormalige werkgever moet hen binnen twee jaar weer aannemen. Maar naar verwachting zullen al deze 29 werkloze PvdA’ers wel weer een leuk baantje krijgen bij een stichting of lobbyclub. En anders ligt er ergens wel een burgemeesterschap op hen te wachten. Lang zullen ze niet werkloos zijn. Dit in tegenstelling tot bijna 169.000 45-plussers, die zich hebben uitgeschreven als werkzoekende of noodgedwongen als ZZP’er zijn begonnen. Vandaar dat zo vlak vóór de verkiezingen de werkloosheidscijfers plotseling erg rooskleurig waren. Maar uit onderzoek van het Financiële Dagblad blijkt dat deze mensen nog altijd niet echt onder de pannen zijn. Een werknemer die ondernemer wordt is immers de natte droom van de VVD.

donderdag 9 maart 2017

Wie de jeugd heeft heeft de toekomstOp de internationale vrouwendag plaatste de 21-jarige studente Milou Deelen een filmpje op Facebook waarin ze haar studentencorps Vindicat opriep wat minder seksistisch met haar om te gaan. Volgens haar roepen mannelijke leden van het elite clubje vrouwonvriendelijke en –onterende opmerkingen naar haar die erop neerkomen dat ze nog lager is dan vuilnis. De heren vinden het heel normaal om hardop naar haar te roepen dat ze een lustobject is en schamen zich er blijkbaar niet voor om het haar lichaam te gebruiken voor hun eigen gerief. Milou Deelen is dit beu zo laat ze weten in een vijf minuten durend filmpje. Ze wil een einde maken aan deze ‘slut shaming’.

Binnen een dag werd het filmpje meer dan 5.000 keer gedeeld en 130.000 keer bekeken. De heren van het studentencorps reageerden zuur: ze was hoer omdat ze veelvuldig seks had met de mannelijke studenten. Zowel binnen- als buiten het corps. Volgens de commentaren had ze het dissen over zichzelf afgeroepen en dus niet zeuren. Andere commentaren op haar bericht gingen bijvoorbeeld over ‘ik zou je zo weer doen’. Vrouwonterend inderdaad. Maar helpt een dergelijk filmpje wel?

Studentencorpsen zijn de broeibak voor aankomende leiders van ons land. Vrijwel alle belangrijke leiders van politieke partijen en grote bedrijven vinden hun oorsprong bij studentencorpsen. CDA-leider Sybrand van Haersma Buma, oud-premier Jan Peter Balkenende, voormalig burgemeester van Amsterdam en PvdA-lijsttrekker Job Cohen, oud-directeur ven Achmea en huidig minister van Verkeer en Waterstaat Melanie Schulz van Haegen Schotanus, huidig premier Mark Rutte, voormalig Shell topman Jeroen van der Veer, koning Willem Alexander (von Ambtsberg)… Het is slechts een greep uit de vele belangrijke leiders en hoogwaardigheidsbekleders die allemaal lid waren van één van de belangrijke studentencorpsen. Als je wilt weten wie ons land in de toekomst gaat leiden of wie aan het hoofd gaat staan van grote multinationals als Philips, Akzo Nobel, Shell of DSM: begin je zoektocht bij één van de studentencorpsen in Groningen, Amsterdam of Leiden. Elite groepjes die elkaar de hand boven het hoofd houden.

Dat blijkt ook maar weer uit het filmpje van Milou Deelen. Moedig volgens velen. Maar de schrijver van dit stukje is het daar niet zo mee eens. In september 2016 kwam Vindicat ook al negatief in het nieuws omdat het een handboek had samengesteld van zogenaamde ‘hertjes’, jonge studentes die gretig waren om met mannelijke studenten naar bed te gaan. Het boekwerk was niet veel meer dan een PDF bestand waarin de dames met naam, toenaam en foto’s (gekleed) beschreven stonden. En dat is tegelijkertijd ook het vreemde: De vrouwen worden met naam en toenaam genoemd. De mannen blijven buitenschot. Wat pas echt zou helpen is als Milou in haar filmpje zou vertellen wie van de heren vrouwonterende opmerkingen maakt. Namen en rugnummers. Omdat Milou die in haar filmpje niet noemt schiet het filmpje zijn doel geheel voorbij.

Zorgelijker dat de seksueel getinte opmerkingen van de elite troepen is echter dat de toekomstige leiders van ons land er zachtjes gezegd nogal conservatieve gedachten op na houden. Anno 2017 bevinden er zich onder de elite corpsen studenten (dus toekomstig CEO’s en ministers, staatssecretarissen en premiers) die het goed vinden om vrouwen als lustobject te zien. Er valt dus weinig of geen verandering te verwachten in het denken over de positie van de vrouw. Een vrouwelijke minister president is verder weg dan ooit. Laat staan een vrouwelijke CEO bij één van de Nederlandse multinationals. Het verklaart waarom de PvdA ondanks verwoede pogingen geen enkele vrouw bereid vond de lijst te trekken.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar als we naar de ontwikkelingen binnen de studentencorpsen kijken ziet die toekomst er heel beroerd uit.

Fragment uit het YouTube filmpje van Milou Deelen

maandag 20 februari 2017

Bij het NOS Journaal weten ze uitslag van de verkiezingen blijkbaar al

Eigenlijk draaien deze verkiezingen maar om één ding: wordt Geert Wilders op 15 maart de grootste partij van Nederland of niet? Het is eigenlijk de enige vraag die de media zich nog stellen. De vragen over zorg, pensioen, werkloosheid, economie en financiën blijven achterwege. Misschien wel omdat het kabinet van VVD en PvdA op die terreinen uitmuntend heeft gepresteerd. Maar na de overwinning van Brexit en Donald Trump is de verwachting van de populistische golf zal overslaan naar de grondleggers van de Europese Unie, die op één na allemaal in 2017 verkiezingen houden: Nederland, Frankrijk, Duitsland en hoogstwaarschijnlijk ook Italië gaan dit jaar naar de stembus. Alleen in Duitsland lijken de sociaaldemocraten aan de winnende hand. In de overige landen lijkt een rechts populistische wind opgestoken, met leiders die erg veel trekjes hebben van de wispelturige Donald Trump.

De Nederlandse versie van Donald Trump trapte dit weekeinde zijn campagne af in Spijkenisse. Om Geert Wilders te ontvangen werden er honderden politieagenten en beveiligers opgetrommeld. Ook stroomde de voltallige internationale pers naar het stadje. Gevolg was dat de eventuele PVV aanhang hun grote leider totaal niet kon zien en dus bleven die massaal weg.

Niet volgens Michiel Breedveld van het NOS Journaal. Breedveld, die eerder een zoutloos kritiekloos interview afnam met de PVV-leider, sprak van een immense mensenmassa die op de been was gekomen om PVV leider te bewonderen. Het was een voorbode voor een minutenlange reportage (acht minuten in totaal!) over de campagne aftrap. Wat er door Breedveld niet bij werd verteld was dat het werkelijke aantal PVV aanhangers slechts 150 bedroeg. De mensen die met Wilders op de foto gingen voor een selfie waren vooral toevallige passanten.

Tegelijkertijd wisten SP, PvdA, GroenLinks en 50 Plus zo’n 10.000 mensen op de been te brengen op het Malieveld in Den Haag. Hier gingen de lijsttrekkers van de betreffende partijen met elkaar in de bat over het zorgplan van SP voorzitter Emile Roemer. Het NOS Journaal besteedde er nog geen twee minuten aan deze bijeenkomst.

Het NOS Journaal gaat er blijkbaar al vanuit Geert Wilders de verkiezingen gaat winnen en daarna de troon zal bestijgen. Als dat gebeurd dan zou het maar eens zo kunnen zijn dat Wilders de NOS zijn uitzendvergunning afneemt. Wilders en zijn volgers geloven namelijk heilig dat de inhoud van het NOS Journaal eerst wordt voorgelegd aan het partijbureau van de Partij van de Arbeid alvorens het op televisie wordt voorgelezen. Die propaganda kan niet langer en dus moet de NOS worden opgedoekt, vinden Wilders en zijn ‘Wilderianen’.

Onzin of niet; de NOS probeert uit alle macht aan te tonen dat ze toch echt een onafhankelijke instelling is, die het nieuws brengt belicht van alle kanten. Het is duidelijk dat de NOS bang is haar uitzendvergunning kwijt te geraken als Wilders op 15 maart gaat winnen en dus probeert het de PVV leider op een voetstuk te zetten waar Kim Jung-Un nog jaloers op zou zijn. Daar waar RTL Nieuws duidelijk afstand heeft genomen van de PVV voorman worstelt de NOS nog steeds met een door Wilders en wijn volgelingen opgeplakt stigma: de NOS is links. De NOS is de propagandamachine van de PvdA. In de hoop daar vanaf te komen wordt iedere scheet die de PVV voorman laat, breed uitgemeten in alle NOS berichten.

Alsof ze bij de NOS de uitslag van de verkiezingen al weten.

woensdag 15 februari 2017

Chaos

Liefst 12 decreten tekende de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump al. Daarmee loste hij ook twaalf verkiezingsbeloften in. De muur bij Mexico komt er zeker, net als het afschaffen van Obama Care, het nationaal ziekenfondsprogramma waarmee 20 miljoen Amerikanen hun ziektekosten verliezen. Het inreisverbod werd door diverse rechters tegengehouden. Maar het is slechts een kwestie van tijd voordat het inreisverbod uit moslimlanden er ook komt. De nieuwe Amerikaanse president (Jurgen van den Berg van het NOS Radio 1 Journaal noemt hem naar al te graag ‘president-elect’) laat zich door niets en niemand stoppen.

Het is een kwestie van tijd voordat ook de Amerikaanse media eraan moeten geloven. Trump gaf al een voorzetje door zijn plannen breeduit op YouTube en Twitter te zetten. Zo ontweek hij lastige vragen van journalisten. Toch gaat Trump nog een stapje verder: hij wil journalisten van kranten die hem niet hebben gesteund tijdens de campagne, of tijdens de campagne hun steun hebben uitgesproken voor zijn tegenkandidaat Clinton niet te woord staan. Ook journalisten die iets te kritisch over hem hebben bericht wil hij niet te woord staan.

Trump heeft overal lak aan. Hij dendert door en neemt beschermende maatregelen waardoor het voor steeds meer niet-Amerikanen moeilijk wordt om naar de VS te reizen. Relaties met het buitenland zet hij op een lager pitje: het is Amerika dat nu telt. De rest van de wereld kan kapot vallen. De NAVO hoeft niet meer op zijn steun te rekenen. Voor het eerst sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog kan de wereld (met Europa voorop) niet meer rekenen op Amerikaanse bommen en granaten als er een conflict uitbreekt. Wie de Amerikanen toch nodig heeft kan weliswaar op ze rekenen. Maar er komt een factuur achteraan: uurtje, factuurtje. Anders moet de wereld maar Amerikaans defensiematerieel kopen om zichzelf te beschermen.

Alsof de chaos nog niet compleet is trad Trumps belangrijkste veiligheidsadviseur Michael Flynn af. Flynn zou voorafgaand aan de beëdiging van Trump contact hebben gehad met Russische diplomaten over de Amerikaanse sancties tegen Rusland. Flynn deed dit in opdracht van Trump. Maar Trump noemt de berichtgeving propaganda. Hij vindt dat er een hetze tegen hem is gestart. Opmerkelijk genoeg steunt hij zijn (inmiddels) ex-veiligheidsadviseur niet. Ook wil Trump niet ingaan op de berichtgeving van de FBI, die aan de New York Times (een krant die openlijk Clinton steunde) liet weten dat het campagneteam van Trump gedurende de campagneperiode contact had met hoge Russische diplomaten.

Conclusie van bovenstaande is dat de wereld er niet heel veel stabieler op is geworden na de installatie van Donald John Trump als 45ste president van de Verenigde Staten. Zowel de VS als de rest van de wereld verkeren in een politieke chaos en er is maar één persoon die daarbij enorm is gebaat: Vladimir Vladimirovitsj Poetin. De Russische dictator onderhoudt warme banden met minister van buitenlandse zaken Rex Tillerson. Trump zelf heeft zijn bewondering voor Poetin niet onder stoelen of banken geschoven.

Steeds meer bewijzen duiken op dat de Russen nauw betrokken waren bij de (uitslag van de) Amerikaanse presidentsverkiezingen. Niet alleen zijn de computers van de Democraten gehackt; het begint er ook steeds méér op te lijken dat de Russen meer systemen hebben ingebroken om Trump tot winnaar uit te roepen. Blijkbaar zijn de Russen dus niet alleen in staan hun eigen verkiezingen te manipuleren, maar ook die van Westerse mogendheden.

Dat is een enge gedachte om mee naar bed te gaan.


vrijdag 27 januari 2017

Het opstappen van Van der Steur is een zorgvuldig geregisseerd stuk uit de koker van Halbe Zijlstra en Mark Rutte

Ja, natuurlijk is Ard van der Steur voor de VVD geslachtofferd. Ja, natuurlijk moest Van der Steur weg van de VVD top omdat Rutte schoon moest worden gehouden. 1+1=2. Van der Steur heeft alle klappen opgevangen zodat Rutte in alle rust de verkiezingen in kon. Het gedoe rond die Teevendeal zou de VVD wel eens de verkiezingswinst kunnen kosten en daarmee zou de VVD geen premier meer kunnen leveren. De laatste keer dat de VVD de premier mocht leveren was in 1911. Het duurde dus 100 jaar voordat er weer een VVD’er zich premier van dit land mocht noemen en de VVD is bang dat dit wederom staat te gebeuren. Dus kondigde Ard van der Steur tijdens het zoveelste debat over de Teevendeal zijn ontslag aan. Hiermee was het debat voorbij en hoefde Rutte geen moeilijke vragen te beantwoorden. Vragen die Rutte in het nauw zouden brengen omdat hij wel degelijk wist dat de Kamer onjuist geïnformeerd was. Rutte was flexibel met de waarheid omgegaan. Met andere woorden: hij had gelogen. En op liegen staat in Den Haag de doodstraf. Die straf krijgt nu alleen Ard van der Steur. Rutte blijft clean.

De hele afwikkeling rond het zoveelste debat rond de Teevendeal verdient geen schoonheidsprijs. Vooral de rol van fractievoorzitter Halbe Zijlstra en premier Mark Rutte verdient geen schoonheidsprijs. Want voorafgaand aan het debat was al duidelijk dat minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur het veld zou ruimen. Van der Steur is de zoveelste VVD’er die struikelt over de bonnetjesaffaire. Anoushka van Miltenburg, Ivo Opstelten en de naamgever Fred Teeven gingen hem al vóór. Door niet direct open kaart te spelen blijft de afwikkeling in een schemergebied hangen waarin nooit heel duidelijk zal worden wat precies de rol was van Mark Rutte. Dat er informatie is achtergehouden en opzettelijk is vernietigd bestaat eigenlijk geen twijfel meer. Dat de VVD met de hele affaire rond de deal met topcrimineel Cees H(outman) forse imagoschade heeft opgelopen zal niemand betwisten. Maar de VVD kon geen lijsttrekker gebruiken die vlak vóór de verkiezingen moest aftreden vanwege een doofpot affaire.

Jammer alleen dat de vaderlandse pers niet verder achter Rutte aangaat en zijn rol ter discussie stelt. Er komen geen wekenlange discussies op radio en televisie, of opiniestukken in de krant over het geblunder bij de ‘law & order’-partij van Nederland. De ogen richten zich nu vooral op de PvdA, die zelf zegt totaal overdonderd te zijn door de beslissing van haar coalitiegenoot. Een houding die de sociaaldemocraten wel valt te billijken, aangezien alles erop wijst dat het ontslag van Van der Steur een zorgvuldig geregisseerd stuk is uit de koker van Zijlstra en Rutte.

Feitelijk is er maar één winnaar en dat is Cees H(outman). Terwijl in Amsterdam zo ongeveer alle topcriminelen uit de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw worden afgeschoten, zit H(outman) lekker in zijn villa onder de Bonairiaanse zon te genieten van 1,5 miljoen euro Nederlands belastinggeld. In Nederland sneuvelt de ene VVD bewindspersoon na de andere omdat steeds weer blijkt dat niet de hele waarheid is verteld, en H(outman) heft op Bonaire zijn glas whisky in de richting van de helblauwe hemel en de azuurblauwe zee en proost nogmaals op het ontslag van Van der Steur.


zondag 22 januari 2017

In haar zucht naar jonge kijkertjes zakt de NOS steeds dieper weg in het moeras

Het wordt steeds gekker bij de NOS. De vaderlandse nieuwsorganisatie verliest in hoog tempo kijkers in de voor marketeers zo belangrijke leeftijdscategorie 18 – 49 jaar. Vooral tieners en twintigers lijken totaal geen interesse meer te hebben in het nieuwsmedium. Niet alleen in de NOS overigens. Ook RTL4 en andere traditionele nieuwsmedia verliezen in hoog tempo kijkers en abonnees omdat tieners en twintigers hun nieuws liever van Facebook of andere media op het internet halen. Blijven over de kijkers van veertig jaar en ouder. Maar in die leeftijdcategorie heeft de NOS echt totaal geen interesse. Dus ging Neerlands grootste nieuwsorganisatie aan de slag om te kijken hoe ze jonge kijkertjes weer voor zich kon winnen. Daarbij gaat het van dieptepunt naar dieptepunt. Net als je denkt dat het dieptepunt is bereikt vindt de NOS blijkbaar een nog dieper moeras waar ze in kan zakken.

Zo heeft de NOS het voltallige presentatieteam van het NOS Radio 1 Journaal vervangen. Daar zaten de veertigers Marcel Oosten en Lara Rense op de vroege ochtend; nu zit daar een beetje populair doende Jurgen van den Berg (die me erg doet denken aan die skileraar uit de Heineken reclame) en een kleuter met een verschrikkelijke Gooise ‘R’ in de vorm van Amber Brantsen (en bij diens afwezigheid Sophie Verhoeven). Op zaterdagochtend zit daar nu Wilfried Baaijens. Jonge, frisse gezichten die het nieuws vertellen zoals hun leeftijdsgenoten dat willen horen: snel, kort, krachtig op een gezellige, joviale popi Jopie manier. Alsof je tijdens een feestje onder het genot van een fust bier en dance muziek even snel het nieuws van de dag doorneemt. Het is blijkbaar allemaal nog niet genoeg, want op 3 januari van dit jaar zond de NOS de Elfstedentocht van 1997 integraal opnieuw uit. Daarnaast werd er een live blog bijgehouden. Alsof het spannend was wie de winnaar zou gaan worden.

Maar het kan blijkbaar nóg gekker bij de NOS. Jawel! In aanloop naar de beëdiging van de nieuwbakken Amerikaanse president Donald Trump (alleen door de NOS presentatoren steevast ‘president-elect’ genoemd, zonder daarbij te vermelden dat het om Donald Trump ging) wist de NOS te melden dat áls er een terroristische aanslag zou plaatsvinden en de terroristen zouden het voltallige kabinet van Trump uitmoorden, dan was er altijd nog een schaduwpresident die het land zou kunnen leiden: een aangewezen overlever, ofwel ‘designated survivor’. Als, als, als… De NOS zocht ook nog uit wie de Nederlandse ‘designated survivor’ was en kwam uit bij Piet Hein Donner. Dus als er een terroristische aanslag zou worden gepleegd op het Nederlandse kabinet en het totale Kabinet Rutte II zou worden uitgemoord, dan zou Piet Hein Donner in de coulissen staan om het land te leiden. Wat een opluchting!

Het is eigenlijk te gek voor woorden dat een met miljoenen aan belastinggeld gefinancierde organisatie als de NOS zó ver gaat dat als er geen nieuws is, zij het nieuws zelf maar maken. Er is geen terrorist die het Nederlandse kabinet heeft uitgemoord dus waarom breng je dat bericht eigenlijk? Het uitzenden van de Elfstedentocht uit 1997 is nostalgisch gezien leuk, maar om dan ook nog eens net te doen alsof de winnaar niet bekend is terwijl deze al 20 jaar bekend is, gaat echt heel ver. De NOS moet vergeten dat ze jonge kijkertjes wil bereiken en gewoon weer doen waarvoor ze is opgericht, c.q. waarvoor ze die miljoenen belastinggeld ontvangt: het objectief brengen van nieuws. Dat zijn gebeurtenissen die al hebben plaatsgevonden en die zó erg zijn, dat de wereld ze moet weten.

Dát is nieuws!maandag 16 januari 2017

Misschien kan rustig worden gesteld dat de Europese Unie in haar huidige vorm haar langste tijd heeft gehad

Iedereen dacht dat het ordinaire verkiezingsretoriek was maar het blijkt toch doodse ernst: Donald Trump zal zich na 19 januari aanstaande zo min mogelijk bezig gaan houden met buitenlandse zaken. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, oliemiljardair Rex Tillerson, zal niet zoals zijn voorgangers Condoleza Rice, Hillary Clinton en John Kerry de wereld over reizen om brandhaarden te sussen of misschien wel te voorkomen. Er zullen minder Amerikaanse bommen en granaten op brandhaarden worden gegooid. Het geduld dat de Amerikanen met de rest van de wereld hadden is helemaal op. Vanaf nu moet de wereld het maar zelf uitzoeken. Het blijkt geen verkiezingsretoriek maar het zijn ernstige woorden van de belangrijkste man op aarde; de Amerikaanse president.

De wereld (voornamelijk Europa) reageerde geschokt na het interview dat Donald Trump niet aan één, maar twee kranten tegelijkertijd gaf. Zowel de Duitse boulevardkrant Bild als het keurige Britse The Times waren welkom in de Trump Tower in New York waar de nieuw gekozen Amerikaanse president onomwonden aangaf dat er een nieuwe wind over de wereld gaat waaien. Aan de Amerikaanse bemoeienis waar iedereen de laatste 70 jaar zo aan gewend was geraakt is een einde gekomen. De NAVO is een oud vehikel geworden en de Europese landen moeten méér investeren in hun eigen defensie apparaat. Tot dusver heeft geen enkel land de NAVO norm van 2% van het bruto nationaal product gehaald, dat moet worden geïnvesteerd in het defensieapparaat. Dat zal in de nabije toekomst echt moeten gaan gebeuren, zo meende Trump. Want Amerika gaan andermans rommel niet meer opruimen.

Concreet zal het inhouden dat bijvoorbeeld Amerikaanse soldaten niet meer overal ter wereld te vinden zullen zijn. Zij zullen worden ingezet voor het bewaking van het eigen grondgebied. Als de Russen een Europees land binnenvallen dan zal dat de Amerikanen aan hun dikke reet roesten. Ze zullen niet te hulp schieten met bommen en granaten.

Het zijn woorden die Europa zeer ongelegen komen. Niet alleen omdat het de afgelopen 70 jaar makkelijk was om de hete aardappel naar Washington door te schuiven, maar zeker ook omdat Europa er niet nog een hoofdpijndossier bij kan hebben. De Europese Unie zal daadkracht en leiderschap moeten tonen nu het minder afhankelijk kan worden van de Amerikanen. Vluchtelingen, banken, corruptie, dieselschandalen, oorlogen in Syrië en de Oekraïne… Het dreigend opkomend rechts populistisch nationalisme in belangrijke Europese landen als Frankrijk, Nederland en Duitsland… Het is een dodelijke cocktail voor Europa.

Europese leiders reageren koeltjes op de woorden van Trump:”We zullen ook met de nieuwe regering de samenwerking blijven zoeken”, zo reageerde bondskanselier Angela Merkel. Woorden van gelijke strekking uit Den Haag en Parijs. Maar in werkelijkheid is de Europese Unie bang. Misschien kan rustig worden gesteld dat de Europese Unie in haar huidige vorm haar langste tijd heeft gehad.